Các ngành nghề được ưu tiên trong giai đoạn 2019 – 2020

– Xây dựng

– Đóng tàu

–  Bảo dưỡng ô tô

– Vệ sinh tòa nhà

–  Chế biến thực phẩm

–  Điều dưỡng

–  Ngư nghiệp

–  Khách sạn

–  Nông nghiệp

–  Nhà hàng ăn uống

–  Hàng không

–  Gia công nguyên liệu

–  Sản xuất máy công nghiệp

–  Các ngành liên quan Điện-  Điện tử