Dân số

Dân số hiện tại của Hàn Quốc là 51.358.265 người vào ngày 13/08/2019 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.

Hàn Quốc được coi là một đất nước sạch sẽ. Các loại bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng gây ra gần như đã được loại trừ. Chế độ bảo hiểm y tế được thực hiện rộng rãi ở Hàn Quốc, phục vụ 94% dân số Hàn Quốc. Nhìn chung người Hàn Quốc được bảo đảm các điều kiện sống để sức khỏe tốt.