Dân số

Malaysia có 31,686,000 dân (2017); có ba nhóm dân tộc chính gồm người Malaysia chiếm 53% dân số, người Trung Quốc chiếm 25% dân số và người Malaysia gốc Ấn Độ chiếm 10% dân số.