Hành chính

Thủ đô của Ả-rập Xê-út là Riyadh (Ri-át).
Ngày 23/9 là ngày quốc khánh của Ả-rập Xê-út trên cơ sở sáp nhập hai tiểu vương quốc Hejaz và Nejd.