Hành chính

Nhật Bản có 42 tỉnh và 12 thành phố, thủ đô là Tokyo và 3 thành phố lớn là Kyoto, Osaka và Nagoya.