Kinh tế

Thu nhập bình quân đầu người: 20.000 USD/năm. Đài Loan là nền kinh tế lớn thứ 7 ở châu Á, đứng thứ 18 trên thế giới về tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tính đến năm 2018, dịch vụ viễn thông, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiện ích đóng góp cao nhất vào GDP Đài Loan. Tốc độ tăng trưởng trung bình GDP của Đài Loan khoảng 8% trong suốt ba thập kỷ qua.

Đài Loan là thành viên của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

– Đài tệ là đơn vị tiền tệ chính thức của Đài Loan  (NT$).

– Tiền giấy Đài tệ có các mệnh giá: 100 NT$, 500 NT$, 1.000 NT$ và 2.000 NT$

– Tiền kim loại Đài tệ có các mệnh giá: 1, 5, 10, 20, 50 NT$

– Tỷ giá: 1 NT$ = 715 VNĐ