Kinh tế

Hàn Quốc là một quốc gia có nền kinh tế phát triển với tốc độ tăng trưởng cao và được mệnh danh là một trong 4 con rồng Châu Á. Chiến lược phát triển kinh tế Hàn Quốc là điện tử, chất bán dẫn, hóa dầu, sắt thép, sợi, sản phẩm hóa dầu, đóng tàu,xe hơi…

Đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc là Won (ký hiệu là KRW). Hàn Quốc phát hành cả tiền kim loại và tiền giấy. Tiền kim loại có các mệnh giá: 1 won, 5 won, 10won, 50 won, 100 won và 500 won. Tiền giấy có các mệnh giá: 1000 won, 5.000 won và 10.000 won. Tỷ giá quy đổi: 1KRW = 19,2 VND (tháng 8/2019).