Kinh tế

– Tài nguyên thiên nhiên:Nhật Bản có rất ít nguồn tài nguyên, hầu hết là phải nhập nguyên liệu thô từ nước ngoài; bù lại họ tự tạo được nguồn điện năng từ nước, gió, năng lượng mặt trởi, sức nóng từ núi lửa.

– Về tổng sản phẩm quốc dân (GNP): Nền kinh tế Nhật đứng thứ hai sau Mỹ; thu nhập bình quân: 35.000USD/người/năm.

– Tiền tệ:Yên là đơn vị tiền tệ của Nhật Bản (¥), có 6 loại tiền kim loại: 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên và 500 yên; và 3 loại tiền giấy: 10.000 yên, 5.000 yên, và 1.000 yên.

Tỷ giá 1 yên = 215 đồng ( tỷ giá ngày 30/8/2019).