Quan hệ với Việt Nam

Việt Nam và Ả-rập Xê-út bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/10/1999. Việt Nam đã mở Đại sứ quán tại Riyadh vào tháng 4 năm 2007 và Ả-rập Xê-út mở Đại sứ quán tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2008.
Các hiệp định, thoả thuận giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út đã ký: Bản Ghi nhớ về hợp tác lao động (1/2006); Hiệp định khung hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kỹ thuật (5/2006); Hiệp định về Hợp tác nông nghiệp (4/2010); Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (4/2010); Nghị định thư về Hợp tác dầu khí (4/2010); Thỏa thuận thành lập Hội đồng doanh nghiệp và hợp tác giữa hai phòng thương mại và công nghiệp (4/2010).
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội mới đây (2015) đã ký tiếp một thỏa thuận khung pháp lý với Ả rập Xê út về lao động giúp việc gia đình nhằm mục tiêu tạo cơ sở pháp lý thuận lợi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động Việt Nam tại đây, do pháp luật của Ả-rập Xê-út, đặc biệt là cơ chế giải quyết vụ việc lao động tương đối phức tạp hơn các khu vực khác. Ví dụ, người lao động khi muốn về nước phải được sự đồng ý của chủ sử dụng lao động mới có thể làm được các thủ tục visa xuất cảnh.
Thông qua bản thỏa thuận khung này, Bộ Lao động Ả-rập Xê-út có trách nhiệm trong việc đảm bảo cho lao động Việt Nam: Giấy phép cư trú, liên lạc với gia đình của họ, cung cấp nơi ở, đồ ăn và nước uống đảm bảo vệ sinh…
Đồng thời, chủ sử dụng lao động phải đảm bảo cho người lao động việc trả lương, trợ cấp, được mua bảo hiểm, nghỉ ngơi phù hợp với pháp luật của Ả-rập Xê-út.
Năm 2016, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đã phái cử gần 300 lao động (2/3 là lao động nữ) đi làm việc ở Ả-rập Xê-út theo hợp đồng. Nữ lao động chủ yếu làm công việc giúp việc gia đình.
Năm 2017, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở Ả-rập Xê-út theo hợp đồng là 3.626 người (theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTBXH).
Hiện nay, Việt Nam có khoảng hơn 16.000 lao động làm việc tại Ả-rập Xê-út. Trong đó, lao động giúp việc gia đình có khoảng 5.000 người – chiếm gần 1/3 số lao động làm việc tại đây.