Quan hệ với Việt Nam

Từ năm 1999 Việt Nam bắt đầu đưa lao động sang Đài Loan làm việc với 80% là lao động giúp việc gia đình. Năm 2005, do lao động Việt Nam bỏ trốn nhiều nên thị trường này dừng tiếp nhận lao động làm chăm sóc người bệnh, giúp việc gia đình và đánh cá gần bờ. Tháng 7/2015, hai nghề này đã được khôi phục.

Số lượng lao động Việt Nam ở Đài Loan ngày càng tăng trong 7 năm trở lại đây: Năm 2012: 30,533 người; năm 2013: 46,368 người; năm 2014: 62,124 người; năm 2015: 67,121 người; năm 2016: 68,244 người; năm 2017: 66,926 người và năm 2018: 68,738 người.