Quan hệ với Việt Nam

Quan hệ Hàn Quốc – Việt Nam là mối quan hệ ngoại giao được thiết lập chính thức giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc, hai quốc gia tuy khác nhau về địa lýthể chế chính trị cũng như ý thức hệ nhưng lại có rất nhiều nét tương đồng về con ngườilịch sử và văn hóa. Khác với Quan hệ Triều Tiên – Việt Nam chủ yếu mang tình hữu nghị Cộng Sản thì quan hệ giữa Việt – Hàn là một mối quan hệ ngoại giao kiểu mới, giữa “Thù cũ bạn mới”“Chuyển thù thành bạn” và “Khép lại quá khứ hướng tới tương laiNgày thiết lập quan hệ ngoại giao của Việt Nam với Hàn Quốc là ngày 22 tháng 12 năm 1992.

Hàn Quốc là một quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu ở châu Á, thu hút nhiều lực lượng lao động từ các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

– Chương trình hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Hợp tác cung ứng và sử dụng lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc  được bắt đầu từ năm 1993, đây là chương trình hợp tác lớn nhất trong lĩnh vực lao động – xã hội giữa hai nước và hiện đang được triển khai thực hiện dưới 3 hình thức: (i) Lao động đi theo Chương trình Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là EPS) do Trung tâm Lao động ngoài nước trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện; (ii) Lao động đi làm việc trên các tàu đánh cá của Hàn Quốc (bao gồm cả tàu đánh cá gần bờ và tàu đánh cá xa bờ) do các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Việt Nam triển khai đưa đi; và (iii) Lao động có trình độ tay nghề kỹ thuật cao (Chương trình Thẻ Vàng).