Quan hệ với Việt Nam

– Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/3/1973. Trong suốt hơn 45 năm qua, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực như chính trị – ngoại giao, quốc phòng – an ninh, kinh tế, văn hóa, lao động…
– Việt Nam bắt đầu đưa lao động sang làm việc tại Malaysia từ năm 2002 theo thỏa thuận Hợp tác lao động giữa 2 nước. Trải qua gần 15 năm đưa lao động đi làm việc tại thị trường Malaysia thì tính đến hiện nay đã có khoảng 150.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia và đứng thứ 4 trong các thị trường có nhiều lao động Việt Nam nhất.