ỨNG XỬ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Trong công việc, người Đài loan:

– Chăm chỉ, luôn nghe lời chủ (người quản lý);

– Không phàn nàn, sẵn sàng làm thêm giờ nếu được yêu cầu;

– Không trốn việc hay ngại việc khi chủ yêu cầu.

– Hoàn thành tốt công việc thưởng được khích lệ, tăng lương hoặc quà tặng.

– Không nói dối hoặc lừa gạt, đối phó với chủ;

– Chủ sử dụng lao động không thích người làm công chống lại hoặc không hợp tác;

– Có thói quen nói to khi đưa ra yêu cầu nhưng không xúc phạm.

 

Trách nhiệm của người lao động tại nơi làm việc

– Phải thông báo với người sử dụng lao động nếu bị ốm không thể đi làm được.  – Nếu nghỉ quá 3 ngày liên tiếp hoặc 6 ngày không liên tiếp trong một tháng vì bất kỳ lý do gì mà không báo với người sử dụng lao động thì sẽ bị chấm dứt hợp động lao động.

– Tới công ty 15 phút trước giờ làm việc.

– Nghỉ giải lao đúng thời gian quy định.

– Hoàn thành công việc hiệu quả.

– Không làm việc riêng như nói chuyện điện thoại trong giờ làm việc.

– Giữ gìn thiết bị, máy móc, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc.

– Tôn trọng các quy tắc chung.