ỨNG XỬ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Lễ tiết nơi làm việc

– Trong nơi làm việc, khi gọi lãnh đạo hoặc công nhân Hàn Quốc thì gọi họ của họ kèm với chức vụ của người đó. Ví dụ: Trưởng phòng Kim (Kim pu chang nim), Giám đốc Pak (Pak qua chang nim).

– Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của lãnh đạo. Tự giác tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty. Khi gặp lãnh đạo, đồng nghiệp thì chào hỏi trân trọng. Trước khi ra về phải sắp xếp chỗ làm việc cần thận, chỉnh trang quần áo, kiểm tra lại và tắt các thiết bị liên quan như quạt gió, máy lạnh, lò sấy, đèn,…

– Khi bắt tay lắc nhẹ lên xuống vài ba lần để thể hiện tình cảm nồng nhiệt. Khi bắt tay thì phải để người cấp trên, người lớn tuổi hơn chủ động trước, người cấp dưới hoặc nhỏ tuổi hơn đáp lại